Den ryske dansaren som var en av den ryske balettmästarens Diaghilev älskare föds denna dag i Kiev.