Denne franske författares äventyr med kvinnor blev råmaterial till hans böcker. Hans äventyr med män förblev dock hemliga. Denna dag föddes han i Paris.