Denna dag döps världshistoriens störste dramatiker. Hans pjäser dignar av homosexuella referenser och allt talar för att hans föredrog män framför damer även i det verkliga livet.