Denna dag föds konstnärinnan Romaine Brooks i Rom. Hennes porträtt av älskarinnan Natalie Clifford Barney döpte hon till ”The Amazon”. Och porträttet av Gertrude Stein kallade Truman Capote bitchigt ”A Diamond Jim Brady personage, a big-bellied show-off”.