Vad skulle psykologin vara utan Sigmund, mannen som gav sexualneurosen ett ansikte och som förklarat det mesta om homosexualitetens uppkomst – om man tror på det är en annan sak.
Han föds denna dag i Freiberg, Tyskland.