Denna dag avlider Magnus Hirschfeld i exil undan nazisterna bokbål och terrorism. Det är samma dag som han 69 år tidigare föddes i Kolbey i Preussen. Hirschfeld var sexualkämpe, slogs för homosexuellas – eller Det Tredje Könets – rätt till respekt och legalitet genom sitt sexualforskningsinstitut i Berlin och var en av ledarna för den 130 000 medlemmar starka Världsligan för sexuella reformer.