Den amerikanska beat-poeten föds denna dag i Newark, New Jersey. Öppet gay och ledande kämpe mot moralism och materialism.