Denna dag beskrivs för första gången sjukdomen aids av amerikanska smittskyddsinstitutet. Ännu hade dock inte HIV (eller HTLV III som viruset kallades först) upptäckts.