Den amerikanska kyrkomannen och reformisten Henry Ward Beecher föds denna dag i Litchfield, Connecticut. På sin ålders höst berättade han om sin kärlek till en grekisk yngling, Constantine Fondoliak: ”The most beautiful thing I had ever seen”.