Den amerikanske generalmajoren Edwin A. Walker, en moralens förkämpe, arresteras denna dag på en herrtoalett anklagad för ”oanständigt beteende”.