Denna dag föds författaren David Windham i Atlanta, USA. Sin korrespondens med dramatikern Tennessee Williams lät han publicera vilket fick Tennessee att gå i taket och tala om ”disaffection”.