Denna dag föds Wellesley-professorn Mary Emma Woolley. Hon var på sin tid en känd feminist och pacifist och levde i femtio år fram till sin död med en av sina studenter, Jeanette Marks.