Denna dag föds påven Sixtus IV. Han var så pass öppet gay att en grupp kardinaler vågade lägga fram förslaget att tillåtelse skulle ges till ”att praktisera sodomi under de varma månaderna”.