Denna dag föds författaren Raymond Chandler. En av hans klassiska uttalanden lyder: ”In the artistic society of London one man in three is homosexual, which is very bad on the ladies but not at all bad on me.”