Denna dag föds Tasso Stafilidis, idag skådespelare och öppet homosexuell riksdagsman.