Denna dag ingår Norges finansminister (konservative) partnerskap på Norges ambassad i Stockholm. Han gifter sig med Jan Erik Knarbakk, mediamogul i Schibstedt-koncernen. De två betraktas som ett av Norges mäktigaste par och giftermålet får stor internationell uppmärksamhet. Bland annat kommenteras att Norge leds av en kristdemokrat som statsminister – vars parti bekämpat införandet av partnerskapet.

https://www.qx.se/nyheter/1653/ministers-giftermal-uppmarksammat-internationellt/