Denna dag träder den nya adoptionslagen i kraft. Samkönade, partnerskapsregistrerade, par kan nu ansöka om adoption av barn – närstående, inhemsk och utländsk.
Från gayorganisationen RFSL oroar man sig för att adoptionsbyråer kommer fortsätta sitt motstånd mot den nya lagen. Istället tittar RFSL på möjligheterna att starta en egen adoptionsförmedlning.