Denna dag föds den svenske homosexuelle författaren Hjalmar Bergman i Örebro.
Han tar livet av sig den 1 januari 1931 i Berlin.

http://us.imdb.com/Name?Bergman,+Hjalmar