Denna dag föds Dag Hammarskjöld i Jönköping. Hammarskjöld blev generalsekreterare i FN och fick postumt Nobels fredspris 1961, efter att han avled i en flygplanskrasch i Rhodesia.
Hammarskjöld skrev boken Vägmärken, publicerad efter hans död (1964). Det har spekulerats i att Hammarskjöld var platoniskt homosexuell.