Denna dag föds den schweiziska författaren Charles Victor de Bonstetten i Bern. Under sin ungdom väckte han flammande kärlek hos den brittiska poeten Thomas Gray.