Den amerikanska filmskådisen Mitchell Anderson föds denna dag i Jamestown, New York.
Han kom ut 1996 i samband med GLAADs årliga gala och har arbetat aktivt för stöd till öppet homosexuella politiker.

http://myweb.lsbu.ac.uk/~stafflag/mitchellanderson.html