Den amerikanska filmaren och författaren James Robert Baker dör denna dag. Efter en tids depressioner tar han livet av sig

http://jamesrobertbaker.com