Denna dag föds den brittiska författaren Radclyffe Hall i Bournemouth, Dorset. Som barn kallades hon Peter men valde själv senare i sin ungdom att kalla sig John efter sin gammelfarfar.
Bland hennes mest kända verk finns den lesbiska novellen The Well of Loneliness, skriven 1928.

http://myweb.lsbu.ac.uk/~stafflag/johnhall.html