Denna dag bildas den första gayorganisationen på Färöarna. Den tog namnet Ælabogin (Regnbågen), men fick snart byta namn till Fridarbogin efter att landets handikapprörelse som bar namnet Regnbågen protesterat.