Susan Sontag avled denna dag vid the Memorial Sloan-Kettering Cancer Center i New York uppger BBC. Sontag blev 71 år gammal och betraktas som en av USAs mest framstående intellektuella.
Susan Sontag fick sitt genombrott med essän ”Notes on Camp” 1964, en bok om homosexuell estetik. Hennes besök i Vietnam, mitt under brinnande krig, radikaliserade henne och kallade USA för ett ”passionerat rasistiskt” samhälle, berättar BBCs minnestext.
Med boken Aids and it’s metaphores” kommenterade hon aidskrisen under 80-talet och det blev även till en kommentar till hennes egen kamp mot bröstcancer, något hon redan 1976 skrev om i arbetet ”Illness as Metaphore”.
Susan Sontag föddes som Susan Rosenblatt i New York 1933.

http://www.susansontag.com/