Denna dag avlider konstnären Hans Weil i Malmö i en ålder av 96 år. Han föddes i Frankfurt/Main och emigrerade 1933 undan nazismen till Sverige. I Sverige var han med om att utveckla hologrammet genom sitt konstnärliga arbete. Han lämnade in en patentansökan om hologramteknik 30 år innan det godkändes, men då i en mer utvecklad form och med Gabor som patentinnehavare. I sin uppfinnargärning tog han fram en leksak som fick namnet ”Weil’s Teleplann”
Weil levde som öppet homosexuell. Weil finns representerad bland annat på Stadsmuseum i Goch, Tyskland.

http://www.fingerweb.org/weil/weilaus.htm