Denna dag hålls de första demokratiska valen i Sydafrika efter att apartheidsystemet fallit.
Landet antar en konstitution som inkluderar skydd mot diskriminering på grund av sexuell orientering och blir därmed det första landet i världen som tar det steget.
Dagen firas som landets nationaldag.