Denna dag avlider den danske sagoberättaren Hans Christian Andersen. Hans homosexualitet var länge en hemlighet och det är först på senare tid som det allmänt accepterats att han hade passionerade kärlekssvärmerier för män, och även för kvinnor.
Han föds 1905 den 2 april i Odense

https://en.wikipedia.org/wiki/Hans_Christian_Andersen