Den franske 1800-tals poeten och författaren Charles Pierre Baudelaire hyllade dekadensen i sitt konstnärliga utövande och var ytterst fascinerad av lesbiska. Bland annat skrev han dikten ”Lesbos” i verket ”Les Fleurs du mal”.