Denna dag föds den skandinaviska gayrörelsens pionjärer Axel Axgil (född Axel Lundahl Madsen). Han startar i Ålborg Det Danske Forbund af 1948 (numera LBL). Han är med att starta tidningen Vennen och han är den förste som tillsammans med sin man Eigil ingår partnerskap i Danmark 1990. Han avlider den 29 oktober 2011, 96 år gammal.