Denna dag föds Karl Heinrich Ulrich i Westerfeld i nordvästra Tyskland. Han studerade teologi och juridik 1844-46 på universitetet i Göttingen och sedan vid universitetet i Berlin 1846-48.
Börjar arbeta vid en domstol i Hildesheim, Hannover men blir 1857 avskedad och jagad då han avslöjas som sodomit. 1861-62 lever han i Frankfurt/Main och ger ut en skrift om att komma ut. 1862 lanserar han begreppet Uranismus, hans ord för det som sedan blev begreppet homosexualitet. 1863, efter åtal om sexuella brott som han frias från, publicerar han Vindex och Inclusia som bägge handlar om samkönad kärlek på ett positivt sätt, de första i sitt slag. Han ger året därpå ut Vindicta och Formatrix på samma tema. Hans böcker förbjuds och släpps fria om vartannat i olika tyska stater.
Döms till fängelse i fyra månader för sitt politiska stöd till kungen av Hannover 1866. Årets därpå fängslas han i sex månader och hans böcker konfiskeras åter.
Fortsätter under sitt resterande liv att ge ut böcker och skriva i tidningar och hålla föredrag om uranismen. Hans sista och 12e bok heter i engelsk översättning Research on the Riddle of Man-Manly Love: Critische Pfeile ges ut 1879 och han går i frivillig exil i Italien.
Avlider 1895 den 14 juli i italienska L’Aquila dit han tagit sin tillflykt.

http://www.angelfire.com/fl3/celebration2000/