Denna dag tar den iranske flyktingen Fatemeh-Kiann G. S. sitt liv för att slippa utvisas av svenska myndigheter. Den transsexuelle Kiann nekades uppehållstillstånd i Sverige. Kiann fruktade att utsättas för repressalier i sitt forna hemland. Där skulle han uppfattats som lesbisk och riskera att få 50 piskrapp som straff.
Kiann ligger begravd på Hammarby kyrkas kyrkogård i Upplands väsby.

http://www.qx.se/nyheter/artikel.php?artikelid=4382