Denna dag föds Hans Ytterberg. Han växte upp i Sollentuna och utbildade sig efter en tid som tolk i juridik och blev 1996 hovrättsassessor vid Svea hovrätt. När myndigheten Ombudsmannen mot diskriminering på grund av sexuell läggning, HomO, bildades 1999 blev han dess ombudsman och chef. Han blev därmed världens första HomO.
Åren 1988-1991 var han ordförande i RFSL.

http://www.homo.se