Denna dag beslutar det nederländska parlamentet att öppna möjligheten för samkönade par att prövas för adoption.