För första gången firas denna dag National Coming Out Day – komma ut-dagen – i USA. Dagen är ett årligt arrangemang för att uppmuntra HBT-personer att leva öppet.

http://www.comeout.org/projects/ncod