Denna dag antas Pacte civil de solidarite, Pacs, i den franska Nationalförsamlingen. Pacs är ett partnerskap som ger nästan samma rättigheter för samkönade par som för gifta heterosexuella.
Beslutet föregicks av stora motdemonstrationer organiserade av den franska högern.