Denna dag föds den irländske författaren Oscar Wilde i Dublin. Hans skrivande och rättegången mot honom för hans homosexuella handlingar gjorde honom till en av sin tids (och vår?) största homoikoner.