Denna dag tar WHO – Världshälsoorganisationen bort sjukdomsklassificeringen av homosexualitet. I Sverige togs den bort efter en ockupation av Socialstyrelsen redan 1979. Ockupationen som arrangerades av RFSL fick dåvarande chefen Barbro Westerholm att engagera sig i gaypolitiska frågor, inte minst som folkpartistisk riksdagsledamot.

Den 17 maj är sedan 2005 utsedd till IDAHO-dagen, den internationella dagen mot homofobi.

http://www.idahomophobia.org/