Denna dag avlider biskop emeritus Krister Stendahl i Boston, Massachussetts. Stendahl var en av de ledande i att på 80-talet då han verkade som biskop i Stockholms stift, förändra synen på samkönad kärlek inom Svenska Kyrkan. Han var ofta närvarande vid gudstjänsterna i Storkyrkan som avslutade Homosexuella frigörelseveckan (senare Stockholm Pride)
Han var verskam efter sin tid som biskop som teolog i USA och arbetade med dialogen mellan kristna och judar.
När den Amerikanska Episkopalkyrkan i New Hampshire 2003 valde Gene Robinson som öppet homosexuell biskop, var Stendahl närvarande vid biskopsvigningen.