Denna dag föds Tiina Rosenberg i Helsingfors. Sin akademiska utbildning fick hon bland annat i Zürich och i Leipzig under DDR-tiden vid Karl-Marx-Universität. Rosenberg disputerade 1993 vid Stockholms universitet med en avhandling om regissören Ludvig Josephson.
Under sin akademiska karriär har hon varit professor i genusvetenskap och docent i genusvetenskap, teatervetenskap, hbt/queer studies, feministisk teori och kulturstudier.
2005 tillträdde hon en tjänst som professor vid Centrum för genusvetenskap vid Lunds Universitet.
Tiina Rosenberg var 2005 en av grundarna till Feministiskt Initiativ. Hon är en av de ledande queer-teoretikerna i Sverige