Denna dag föds författarinnan Eva Alexandersson i Stockholm. 1969 kom hon ut med boken Kontradans som berättade om kärlek mellan kvinnor. Eva Alexandersson levde öppet som lesbisk. Under sin livstid konverterade hon till katolicismen och hon var medredaktör till den för homosexuella kristna epokgörande boken ”De homosexuella i församlingen”, utgiven på Verbum 1973.
Mest känd för allmänheten blev hon för sina översättningar, bland annat av Umberto Eco, Albert Camus och Jean-Paul Sartre.
Eva Alexanderssons egna böcker:
Resa till smältpunkten 1954
Mig som liten är… 1955
Guldhönan 1956
Väckt ur drömmen 1958
Fyrtio dagar i öknen 1964
Pilgrimsfärd 1967
Kontradans 1969
Sparkplats för jungfrun 1992
Saga och sanning i Neutralien 1994
Ett skärgårdsliv 1995