Denna dag, eller möjligen dagen före, avlider en av Sveriges främsta författarinnor, Karin Boye.
Hon avled efter att ha tagit en för stor dos sömnpiller och hennes livlösa kropp hittades vid en stor sten norr om Alingsås.
Karin Boye levde då sedan sju år med Margot Hanel, judinna från Berlin som Karin mött vid sin vistelse i staden 1932-33. Margot Hanel tog kort tid efter Boyes självmord sitt eget liv.
I dödsannonsen för Karin Boye nämndes inte Margot Hanels namn.

http://www.karinboye.se/index.shtml