Denna dag föddes den franske politikern Roger Karoutchi i Casablanca.
Familjen, en serfadisk-judisk familj vars ättlingar på 1700-talet flyttade till Marocko från Italien, emigrerade till Frankrike respektive Israel.
I Frankrike har Roger Kartouchi haft en lång politisk karriär inom högerpartiet PRP. Han har varit senator och parlamentsledamot och satt på 90-talet i Europaparlamentet.
Roger Karoutchi blev den förste franske verksamma ministern att komma ut öppet som homosexuell. Han kom ut den 23 januari 2009 i samband med en presskonferens. Eftersom jag är lycklig med min man, förklarade han, ser jag ingen anledning att dölja detta.