Denna dag avlider författarinnan Eva Alexandersson i Stockholm. 1969 kom hon ut med boken Kontradans som berättade om kärlek mellan kvinnor. Eva Alexandersson levde öppet som lesbisk. Under sin livstid konverterade hon till katolicismen och hon var medredaktör till den för homosexuella kristna epokgörande boken ”De homosexuella i församlingen”, utgiven på Verbum 1973. Mest känd för allmänheten blev hon för sina översättningar, bland annat av Umberto Eco, Albert Camus och Jean-Paul Sartre. Eva Alexanderssons egna böcker: Resa till smältpunkten 1954 Mig som liten är… 1955 Guldhönan 1956 Väckt ur drömmen 1958 Fyrtio dagar i öknen 1964 Pilgrimsfärd 1967 Kontradans 1969 Sparkplats för jungfrun 1992 Saga och sanning i Neutralien 1994 Ett skärgårdsliv 1995