Denna dag föds i Wien ungraren Karl-Maria Kertbeny. Han var verksam som journalist och var den som introducerade begreppet homosexualitet 1869. Han berättade aldrig om sin egen sexualitet men var en av pionjärerna för homosexuellas rättigheter.
Karl-Maria Kertbeny avlider den 23 januari 1882.