Denna dag föds i Stockholm en av svensk teaters stora profiler. Han var verksam andar hälften av 1800-talet och var en mycket populär och utlevande artist som inte gjorde allt för stor hemlighet av sin sexualitet. Han var även under två perioder fram till 1907 chef för Dramaten under en tid då den inte fick kallas kunglig.
Frippe testamenterade sin kvarlåtenskap till stiftelsen Höstsol för pensionerade skådespelare.