Denna dag avled den franske filosofen Paul-Michel Foucault i sviterna av sjukdomen aids. Under sin levnad skrev han bland annat om sexualitetens historia och talade bland annat om konstruktionen av homosexualitet.

https://sv.wikipedia.org/wiki/Michel_Foucault