Denna dag avlider den tysk-judiske konstnärinnan Lotte Laserstein i Kalmar. Till Sverige kom hon 1937 och kunde genom ett skenäktenskap stanna i Sverige och undvika Förintelsen. Innan nazisterna drev henne på flykt var hon en förgrundsperson för att genom sin konst forma bilden av den ”nya kvinnan”. Laserstein var med om att skapa den lesbiska identiteten i Europa, inte minst genom bilder med sin älskade och modell Traute Rose. I Sverige finns hon idag representerad på Kalmar Konstmuseum, Moderna museet och Nationalmuseum.
Lotte Laserstein ligger begrav på Räpplinge kyrkogård i Kalmar.

https://sv.wikipedia.org/wiki/Lotte_Laserstein