Denna dag avlider en av den svenska homorörelsens förgrundsgestalter, Eric Thorsell. Han föddes i ett arbetarhem och blev tidigt engagerad i såväl nykterhetsrörelsen som den sexualpolitiska rörelsen i Sverige.  I början av 30-talet besökte han Institutet för Sexualvetenskap i Berlin. Därifrån fick han inspiration att i Sverige starta en tidning med inriktning på homosexuella frågor, Lysis, och han var med om att försöka bilda en organisation. Inget av dessa initiativ blev dock verklighet. Först 1950, då RFSL bildades, blev dock en organisation verklighet.

Eric Thorsells liv är beskrivet i Fredrik Silverstolpes bok ”En homosexuell arbetares memoarer”.

https://sv.wikipedia.org/wiki/Eric_Thorsell