Trans – Latinskt ord som betyder ”på andra sidan av”. Används till vardags oftast som förkortning för ”transperson”.

Cis – Latinets ord för ”på samma sida”. Används sedan några år tillbaka, ofta i samhällsdebatten, för att beskriva de som inte är trans. Cis ”står kvar” medan trans ”överskrider”.

Transperson – Paraplybegrepp för personer som på ett eller flera sätt bryter mot samhällets normer kring kön. Eller överträder dem vilket ju latinets ord antyder. Gemensamt för gruppen är att könsidentiteten och/eller könsuttrycket inte överensstämmer med könet som är registrerat hos Skatteverket.

Cisperson – Någon vars kropp, juridiska kön och könsidentitet hänger samman enligt samhällets förväntningar.   

FTM – Engelsk förkortning för ”female to male”, alltså ”kvinna till man” på svenska (KTM).

MTF – Engelsk förkortning för ”male to female”, vilket ju blir ”man till kvinna” på svenska (MTK).

Binär – Är den som lever i den föredragna könsrollen i enlighet med samhällets normer. Både transmän och cismän kan vara binära i rollen som man, exempelvis. Att ”vara binär” är alltså inte samma sak som att ”vara cis”, utan ett tillstånd av att ”hålla sig till” en könsidentitet eller könsroll.

Icke-binär – Är den som identifierar sig mellan eller bortom ”tvåkönsmodellen”. Vissa, men långt ifrån alla, vill förändra kroppen med hormoner och/eller kirurgi (men då oftast inte ”gå hela vägen”). Benämningar som Intergender och Genderqueer kan också användas för att definiera gruppen.

Bigender – Faller oftast under paraplybegreppet ”icke-binär” och innebär att en person identifierar sig som två kön samtidigt eller växlar mellan två könsidentiteter.

Transvestit – Oftast en juridisk man som då och då ”klär om” till typiska ”kvinnokläder”. I de flesta fall framträder ett kvinnligt alter-ego i och med ”förvandlingen”. Det finns naturligtvis KTM-transvestiter, men eftersom det inte är lika kontroversiellt för kvinnor att klä sig i så kallade ”manskläder” blir de ofta inte sedda som det. Troligtvis är detta också anledningen till att inte lika många kvinnor som män har behov av att benämna sig som transvestiter.

Transsexuell – Förkortas TS och är en kategori som eder fröken själv tillhör. Enkelt uttryckt en person som är ”född i fel kropp” eller, med uppdaterad terminologi, lider av könsdysfori (se nedan). De flesta transsexuella vill genomgå hormonbehandling och könskorrigerande kirurgi, helt eller delvis.

Könsdysfori – Psykisk ohälsa och/eller hinder i vardagslivet till följd av en upplevelse att könsidentiteten inte stämmer överens med det kroppsliga könet.

Person med transerfarenhet – Brukar en kalla den som genomgått könsbekräftande behandling och inte längre ser sig som trans, men som såklart fortfarande har den erfarenheten.

Dragking – Oftast en kvinna som uppträder i rollen som stereotyp man. Ett politiskt slags statement eller en typ av performance/scenkonst. Drag är från början ett uppror från HBTQ-communityt mot kvävande könsroller och ett humoristiskt, lekfullt förlöjligande av dem. Dock utfört på blodigaste allvar.

Dragqueen – Dragkingens motsvarighet. Oftast en man som uppträder i rollen som stereotyp, flärdfull quinna.

Crossdrag: En dragpersona som blandar olika könsuttryck i sina uppträdanden, sminkning och/eller klädsel. Madame Heinz är ett fabulöst exempel på denna ”fuck gender”-konstform.

Transa – Kontroversiellt ord som historiskt har använts mot transpersoner i förminskande eller förlöjligande syfte. Vissa transpersoner, oftast manliga transvestiter, benämner sig själva som ”transor”. En liten klick inom övriga transcommunityt kan använda ordet som ett sätt att ”ta tillbaka” det från normaterna. En viktig tumregel är att ”transa” kan användas som definition av sig själv, men är sällan okej som benämning på någon annan.

Pronomen: Hon, hen, han, den, det. Är du osäker? Fråga personen i fråga och använd alltid det pronomen din vän, arbetskamrat eller familjemedlem känner sig bekväm med. Känns det ovant? Öva!

Intersexualism: Medicinsk diagnos som ges barn vars kroppar inte går att definiera enligt ”tvåköns-mallen”. Dessa barn opereras redan som spädbarn för att kunna ges ett juridiskt kön. Något som inte alltid uppskattas av intersexpersonerna själva när de blir gamla nog att definiera sin könsidentitet. Intersextillstånd har egentligen ingenting med att vara trans att göra, men eftersom de politiska intressefrågorna ofta hänger ihop är det värt att nämna i sammanhanget.

Text: Aleksa Lundberg